God zou ons exact zeven dagen voor de wederkomst van onze Heer Jezus Christus of voor de Opname kunnen waarschuwen

Beste broeder in Christus, in dit bericht wil ik je kort een persoonlijke openbaring uiteenzetten.

We gaan in de tijd terug tot Noach.

God vertelde hem dat hij een einde zou maken aan het leven op aarde en hij beval hem een boot te bouwen. (Genesis 6:13-14).

God vertelde Noach dat hij een grote vloed zou brengen. (Genesis 6:17)

Al met al wist Noach niet wanneer precies die vloed zou komen. Maar toen Noach klaar was met zijn voorbereidingen, sprak God opnieuw tot Noach. Hij zegde Noach aan boord te gaan.

Onze sleutelpassage staat in Genesis 7:4 : "Want over zeven dagen zal ik het veertig dagen en veertig nachten lang laten regenen op aarde. Ik zal alle levende wezens die ik gemaakt heb, wegvagen van de aarde."

Of het is te zeggen, zeven dagen op voorhand waarschuwde God Noach! Vanaf dat ogenblik kende Noach de exacte dag van de vloed!

En Noach trof de laatste voorbereidingen: hij ging aan boord samen met zijn familie en de dieren. (Genesis 7:7-9)

En God vervulde wat hij tegen Noach had gezegd. Zeven dagen later begon de vloed: "Zeven dagen later kwam de grote vloed over de aarde." (Genesis 7:10)

Geliefde broeder, je zal al gehoord hebben over de wederkomst van onze Heer Jezus Christus, of de zogenaamde opname of wegrukking. Ik wil hier niet in detail gaan over deze toekomstige gebeurtenissen, noch in de polemiek over wanneer deze opname precies zal plaatsvinden, het is te zeggen, voor, middenin of na de grote verdrukking. Je kan heel veel geschriften en meningen over deze themas vinden.

Mijn punt hier is het volgende: gebaseerd op wat God voor Noach deed, hem waarschuwen zeven dagen voor het begin van de vloed, kunnen we misschien besluiten dat God ook ons christenen zou waarschuwen, precies zeven dagen voor de wederkomst van de Heer Jezus, of voor de opname.

Ik weet goed dat het Woord van God bevestigt dat niemand weet wanneer de dag en het uur van de wederkomst van Jezus of de opname is. (Matteüs 24:36). Ik geef u ook nog geen datum.

Maar het Woord zegt ook dat God niets doet zonder op voorhand zijn plannen bekend te maken aan zijn dienaren, de profeten. (Amos 3:7)

En ook al is het zeker dat we tot vandaag de dag nog niet kennen, zou het niet kunnen dat God zijn getrouwen zal waarschuwen zeven dagen voor de grote gebeurtenis, net zoals hij het voor Noach deed?

Geloof je het?

Wie oren heeft om te horen, die hore, zei Jezus.

By Bart De Wolf
Belgium
 
 
Copyright © 2008-2023 Design by Bart De Wolf. All rights reserved.   Credits : Font Awesome